Spørjetimespørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til næringsministeren

Datert: 03.10.2019
Svart på: 09.10.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Spørsmål

Torgeir Knag Fylkesnes (SV): Kloden trenger en radikal og rettferdig miljøomstilling, vi trenger en "grønn, ny deal". Med utgangspunkt i tall fra SSB påstår næringsministeren i Klassekampen 19. august at det pågår et grønt skifte i industrien. Han skriver: "[...] pilene for norsk industri peker oppover. Og det samtidig som det grønne skiftet er i gang."

Men viser ikke tallene at veksten hovedsakelig skjer innen olje- og gassvirksomhet, altså at det ikke er uttrykk for et grønt skifte?


Les heile debatten