Spørjetimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

Om hva regjeringen har gjort for å følge opp vedtaket om at man skal gjøre tilsyn med og åpenhet om opplegget i koranskoler og andre trossamfunns skoler til en del av betingelsene for å få statsstøtte, og hva man vil gjøre framover

Datert: 16.05.2019
Svart på på vegner av: Kunnskaps- og integreringsministeren
Svart på: 22.05.2019 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

Jan Bøhler (A)

Spørsmål

Jan Bøhler (A): I et vedtak i Stortinget 29. mai 2018 ble regjeringen bedt om å "gjøre tilsyn med og åpenhet om opplegget i koranskoler og andre trossamfunns skoler til en del av betingelsene for å få statsstøtte. Viktige faktorer her bør være bruk av norsk språk og at man ikke fremmer ekstreme holdninger og kjønnssegregering fra barnsben av." Dette er et viktig spørsmål som betyr mye for om vi skal lykkes med integreringen blant barn og unge og bygge opp felles oppvekstmiljøer i årene framover.

Hva har regjeringen gjort for å følge opp vedtaket til nå, og hva vil man gjøre framover?


Les heile debatten