Spørjetimespørsmål fra Geir Pollestad (Sp) til landbruks- og matministeren

Om kva statsråden vil gjera for å sikra eit levande jordbruk i heile landet og auka sjølvforsyning

Datert: 04.04.2019
Svart på: 10.04.2019 av landbruks- og matminister Olaug Vervik Bollestad

Geir Pollestad (Sp)

Spørsmål

Geir Pollestad (Sp): Sjølv om det er mykje å gleda seg over i norsk landbruk, er det også ein del ting som går i feil retning. Sjølvforsyningsgrada synk, og det er overproduksjon, auka import, jord som går ut av bruk, og sentralisering av matproduksjonen.

Kva vil statsråden gjera for å sikra eit levande jordbruk i heile landet og auka sjølvforsyning?


Les heile debatten