Munnleg spørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til klima- og miljøministeren

Om statsrådens nullvisjon for plast, og hvilke miljøvurderinger det skal gjøres i forbindelse med gruveprosjekter, med henvisning til at det er gitt tillatelse til gruvedrift ved Repparfjorden i Finnmark, der to millioner tonn tungmetallholdig gruveslam årlig vil bli dumpet i fjorden

Datert: 13.03.2019
Svart på: 13.03.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

Kari Elisabeth Kaski (SV)

Spørsmål

Kari Elisabeth Kaski (SV): Mitt spørsmål går til klima- og miljøministeren.

For en måned siden ga regjeringen Nussir ASA tillatelse til gruvedrift ved Repparfjorden i Finnmark. 2 mill. tonn tungmetallholdig gruveslam vil årlig bli dumpet i fjorden. Dette tilsvarer 17 lastebillass i timen hver dag rett ut i en fjord som er gitt spesialbeskyttelse for å ta vare på et utvalg av de viktigste laksebestandene våre. Utvalget som har evaluert mineralloven, sier helt tydelig at det skal gjennomføres en helhetlig vurdering når tillatelser gis. Det skal inkludere miljø og bærekraft, selv når dette har vært vurdert før.

Statsråden lanserer i dag en nullvisjon for plast, men han har altså ikke en nullvisjon for gruveslam i havet. Det synes jeg er underlig.

Mitt spørsmål er: Hvilke miljøvurderinger mener statsråden at det skal gjøres i forbindelse med denne typen gruveprosjekter – som åpenbart skal gjøres i forbindelse med plast?


Les heile debatten