Spørjetimespørsmål fra Dag Terje Andersen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

Om statsråden vil sørge for at Porsgrunn kommune blir involvert slik lov og forskrift forutsetter, i forbindelse med vurderingen av Dalen gruver i Brevik som fremtidig deponi for uorganisk avfall

Datert: 07.02.2019
Svart på: 13.02.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

Dag Terje Andersen (A)

Spørsmål

Dag Terje Andersen (A): I forbindelse med vurderingen av Dalen gruver i Brevik som fremtidig deponi for uorganisk avfall føler Porsgrunn kommune seg med rette overkjørt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Vil statsråden i den videre behandling av saken sørge for at Porsgrunn kommune blir involvert slik lov og forskrift forutsetter?


Les heile debatten