Spørjetimespørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til samferdselsministeren

Om statsråden meiner at Posten Norge har høve til å flytte postkassane fleire kilometer bort frå husstandane i Devik, og om det same vil skje i andre grender som ligg nokre kilometer frå hovudvegen

Datert: 31.01.2019
Svart på: 13.02.2019 av samferdselsminister Jon Georg Dale

Liv Signe Navarsete (Sp)

Spørsmål

Liv Signe Navarsete (Sp): Posten Norge har avgjort at postkassane i bygda Devik i Gloppen kommune skal flyttast om lag to kilometer bort frå husstandane. Dette gir innbyggarane vesentleg dårlegare posttenester.

Meiner statsråden at Posten Norge har høve til å flytte postkassane fleire kilometer bort frå husstandane i Devik, og vil det same skje i andre grender som ligg nokre kilometer frå hovudvegen?


Les heile debatten