Spørjetimespørsmål fra Martin Henriksen (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Om hvilket forskningsgrunnlag statsråden har for å hevde at endring av konverteringsordningen for studiestøtte, som får konsekvenser for studenter som ikke fullfører en hel grad eller bytter retning underveis i studiene, vil føre til økt gjennomføring blant studentene

Datert: 22.11.2018
Svart på: 28.11.2018 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

Martin Henriksen (A)

Spørsmål

Martin Henriksen (A): Torsdag 29. november demonstrerer studentene mot regjeringens endring av konverteringsordningen for studiestøtte. Dette får konsekvenser for studenter som ikke fullfører en hel grad eller bytter retning underveis i studiene, og det vil være et disinsentiv for å få til mer etter- og videreutdanning. Det er usikkert hvilken effekt endringen vil ha for studentgjennomstrømmingen.

Hvilket forskningsgrunnlag har statsråden for å hevde at dette kuttet i stipendet på 256 mill. kroner vil føre til økt gjennomføring blant studentene?


Les heile debatten