Spørjetimespørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

Om hvorfor regjeringen bruker studentene som salderingspost for å få budsjettet til å gå opp, med henvisning til stipendkutt

Datert: 22.11.2018
Svart på: 28.11.2018 av forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø

Torstein Tvedt Solberg (A)

Spørsmål

Torstein Tvedt Solberg (A): 29. november samles tusenvis av studenter til demonstrasjon mot regjeringens stipendkutt. Siden 2013 har en innfasa 11. måneders studiestøtte til en samlet kostnad på drøye 700 mill. kroner, men samtidig har Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre gitt studentene målretta kutt; i reisestipend, økt rentepåslag og kutt i stipendandelen, på godt over 900 mill. kroner. Om regnestykket er riktig, har regjeringen spart flere hundre millioner kroner på bekostning av studentene.

Hvorfor bruker regjeringen studentene som salderingspost for å få budsjettet til å gå opp?


Les heile debatten