Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Spørjetimespørsmål fra Per Olaf Lundteigen (Sp) til landbruks- og matministeren

Om statsråden kan definere begreper for å forstå hva som menes med at jordbruket må redusere utslipp pr. produsert enhet

Datert: 25.10.2018
Svart på: 07.11.2018 av landbruks- og matminister Bård Hoksrud

Per Olaf Lundteigen (Sp)

Spørsmål

Per Olaf Lundteigen (Sp): Kan statsråden definere henholdsvis 'utslipp' og 'produsert enhet', som skal legges til grunn for å forstå hva som menes med at 'jordbruket må redusere utslipp pr. produsert enhet'?


Les heile debatten