Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Spørjetimespørsmål fra Terje Aasland (A) til næringsministeren

Om hvorfor statsråden fortsatt vil endre reglene slik at Color Line kan sette om lag 700 norske sjøfolk på land, når statsråden konstaterer i budsjettet at det er lønnsomt for dem å fortsette som i dag

Datert: 11.10.2018
Svart på: 24.10.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

Terje Aasland (A)

Spørsmål

Terje Aasland (A): Når statsråden konstaterer i budsjettet at det er lønnsomt for Color Line å fortsette som i dag, hvorfor vil han fortsatt endre reglene slik at de kan sette om lag 700 norske sjøfolk på land?


Les heile debatten