Spørjetimespørsmål fra Øystein Langholm Hansen (A) til næringsministeren

Om i hvor stor grad lønns- og arbeidsforhold i Bring Trucking har vært tema i eiermøter mellom statsråden og Posten

Datert: 16.10.2018
Svart på: 24.10.2018 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

Øystein Langholm Hansen (A)

Spørsmål

Øystein Langholm Hansen (A): Det har i den senere tid kommet avsløringer i mediene av at Bring Trucking, et heleid datterselskap under Posten AS, systematisk har underbetalt sjåfører som kjører kabotasjekjøring mellom Sverige og Norge. Det er Nærings- og fiskeridepartementet som har eierstyringen av Posten. Som eier bør staten ha et særskilt ansvar for ikke å undergrave norske lønns- og arbeidsforhold.

I hvor stor grad har lønns- og arbeidsforhold i Bring Trucking vært tema i eiermøter mellom statsråden og Posten?


Les heile debatten