Munnleg spørsmål fra Kari Henriksen (A) til kulturministeren

Om hva statsråden vil gjøre for at Røverradioen får fortsette sitt viktige arbeid for ytringsfrihet og de innsatte i fengslene

Datert: 02.05.2018
Svart på: 02.05.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): Mitt spørsmål går til kulturministeren. Venstre er nå medansvarlig for kriminalomsorgen, en omsorg som regjeringa har gjort sitt beste for å rasere. Vi ser at vold- og trusselhendelser øker og programvirksomhet legges ned. Ansatte og andre melder om en svært kritikkverdig utvikling. Blant annet har kulturtiltak i fengsel fått svært semre kår.

Vardeteateret og Røverradioen er eksempler på kulturtiltak i fengsel. Røverradioen har f.eks. fått redusert sin bevilgning fra regjeringa, fra 900 000 kr i 2014 til mer enn halvert. 400 000 kr i budsjettet for 2018 er 60 pst. kutt, til tross for at Røverradioen har fått anerkjennelse for sitt virke – Radio PRIX’ pris har de fått. Det er viktig for ytringsfriheten at Røverradioen får fortsette. De er nå landsdekkende og sender på NRK P2. De er også et grensesprengende tiltak, og det gjorde at de ble hyllet av en internasjonal bransje under Prison Radio Conference i London i England nylig.

Mitt spørsmål til statsråden er: Hva vil statsråden gjøre for at Røverradioen får fortsette sitt viktige arbeid for ytringsfrihet og de innsatte i fengslene?


Les heile debatten