Spørjetimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til kunnskaps- og integreringsministeren

Om hva statsråden vil foreta seg for å sikre at kommunene kan stille de samme kravene til de private som til de kommunale barnehagene og skolene ved overgang fra barnehage til skole/SFO

Datert: 15.03.2018
Sett fram av: Oddvar Igland (SP)
Svart på: 21.03.2018 av kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner

Sigbjørn Gjelsvik (Sp)

Spørsmål

Sigbjørn Gjelsvik (Sp): Kommunene er opptatt av å sikre en så god overgang som mulig fra barnehage til skole/SFO, og mange kommuner har derfor utarbeidet egne standarder for å sikre et mest mulig likeverdig tilbud. Nå viser det seg at kommunene ikke kan kreve at private barnehager og skoler benytter kommunens standarder.

Er statsråden enig i at dette framstår noe paradoksalt, og hva vil statsråden i så fall foreta seg for å sikre at kommunene kan stille de samme kravene til de private som til de kommunale barnehagene og skolene på dette området?


Les heile debatten