Spørjetimespørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til kulturministeren

Om hvorvidt omleggingen av distriktsnyhetssendingene ivaretar NRKs allmennkringkastingsoppdrag, og hvordan statsråden vil sikre at NRK kan tilby nok nyhetssaker fra hele landet på tv

Datert: 22.01.2018
Svart på: 07.02.2018 av kulturminister Trine Skei Grande

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Spørsmål

Trygve Slagsvold Vedum (Sp): NRK har etter nyttår lagt om distriktsnyhetssendingene sine på tv fra én 15-minutters sending før Dagsrevyen til tre korte nyhetsoppdateringer som sendes tre ganger i løpet av kvelden. Sendingene byr på færre saker og mye mindre innhold enn det tilbudet NRK hadde før omleggingen.

Mener statsråden at denne omleggingen ivaretar NRKs allmennkringkastingsoppdrag, og hvordan vil statsråden sikre at NRK kan tilby nok nyhetssaker fra hele landet på tv?


Les heile debatten