Spørjetimespørsmål fra Per Martin Sandtrøen (Sp) til justis- og beredskapsministeren

Om hvordan statsråden forholder seg til de problematiske sidene ved leie av Norgerhaven fengsel, både når det gjelder økonomi og prinsipielle forhold, og hvordan en videreføring av fengselsavtalen er forenlig med Sivilombudsmannens kritikk

Datert: 28.11.2017
Sett fram av: Emilie Mehl (Sp)
Svart på: 06.12.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Per Martin Sandtrøen (Sp)

Spørsmål

Per Martin Sandtrøen (Sp): Vi leier fengselsplasser i Nederland for 300 millioner kroner årlig, mens nok plasser står ledige i Norge og norsk kriminalomsorg sårt trenger pengene. Statsråden bør være godt kjent med den omfattende kritikken av ordningen fra blant annet Sivilombudsmannen og en rekke høringsinstanser.

Hvordan forholder statsråden seg til de problematiske sidene ved leie av Norgerhaven fengsel, både når det gjelder økonomi og prinsipielle forhold, og hvordan er videreføring av fengselsavtalen forenlig med Sivilombudsmannens kritikk?


Les heile debatten