Spørjetimespørsmål fra Mani Hussaini (A) til kunnskapsministeren

Om hva som er det totale elevtallet ved de private barne- og ungdomsskolene, hvor mye det har økt siden endringene av privatskoleloven, og hvor mange av disse som har blitt opprettet mot vertskommunens vilje

Datert: 19.10.2017
Svart på: 25.10.2017 av kunnskapsminister Henrik Asheim

Mani Hussaini (A)

Spørsmål

Mani Hussaini (A): Statistisk sentralbyrås tall sier at andelen privatskoler har økt med 51,6 prosent de siste ti årene. Flere privatskoler har blitt opprettet mot vertskommunens vilje. Dette gjør det vanskeligere for lokalpolitikere å planlegge sitt eget skoletilbud.

Hva er det totale elevtallet ved de private barne- og ungdomsskolene, hvor mye har det økt siden endringene av privatskoleloven, og hvor mange av disse har blitt opprettet mot vertskommunens vilje?


Les heile debatten