Spørjetimespørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til samferdselsministeren

Om hvorfor man har endret status på Svalbard lufthavn, hvilke analyser som er gjort, og hva som skal til for å opprettholde statusen som internasjonal lufthavn av økonomiske og andre ressurser

Datert: 19.10.2017
Svart på: 25.10.2017 av samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

Eirik Sivertsen (A)

Spørsmål

Eirik Sivertsen (A): I skriftlig spørsmål til statsråden forsøkte jeg å få klarhet i bakgrunnsvurderinger, prosess og mulige alternativer for Svalbard lufthavn. Svaret var ikke fyllestgjørende, så jeg vil gi statsråden ytterligere en mulighet til å svare Stortinget.

Hvorfor har man endret status på Svalbard lufthavn, hvilke analyser av konsekvensene er gjort, hva viser disse analysene, og hva skal til for å opprettholde statusen som internasjonal lufthavn av økonomiske og andre ressurser?


Les heile debatten