Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Spørjetimespørsmål fra Abid Q. Raja (V) til utenriksministeren

Om utenriksministeren mener at regjeringens beslutning om ikke å tiltre FNs forbud mot atomvåpen er forenbart med anmodningsvedtak hvor Stortinget ber regjeringen arbeide aktivt for en verden fri for atomvåpen

Datert: 19.10.2017
Svart på: 25.10.2017 av utenriksminister Ine M. Eriksen Søreide

Abid Q. Raja (V)

Spørsmål

Abid Q. Raja (V): Mener utenriksministeren at regjeringens beslutning om ikke å tiltre FNs forbud mot atomvåpen er forenbart med anmodningsvedtak nr. 623 (26. april 2016) hvor 'Stortinget ber regjeringen arbeide aktivt for en verden fri for atomvåpen [...]'?


Les heile debatten