Spørjetimespørsmål fra Jorodd Asphjell (A) til justis- og beredskapsministeren

Om Sivilombudsmannens alvorlige funn knyttet til avtalen med Nederland om leie av soningsplasser, og hvordan statsråden vil sørge for at norske myndigheter vil kunne ivareta ansvaret for å beskytte innsatte mot tortur og umenneskelig behandling

Datert: 22.03.2017
Svart på: 29.03.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Jorodd Asphjell (A)

Spørsmål

Jorodd Asphjell (A): Sivilombudsmannen har gjort alvorlige funn knyttet til avtalen med Nederland om leie av soningsplasser. Blant annet påpeker han at norske myndigheter er avskåret fra å ivareta ansvaret for å beskytte innsatte, noe som utgjør en risiko for tortur og umenneskelig behandling.

Mener statsråden dette er alvorlig, og hvordan vil statsråden sørge for at norske myndigheter igjen vil kunne ivareta ansvaret for å beskytte innsatte mot tortur og umenneskelig behandling?


Les heile debatten