Spørjetimespørsmål fra Kari Henriksen (A) til statsministeren

Om regjeringens vurderinger av soningsforhold i Nederland, og hvorvidt dette betyr at statsministeren ikke har tillit til Sivilombudsmannens rapport, som slakter avtalen om leie av fengselsplasser, blant annet fordi Norge ikke kan ivareta sine forpliktelser etter FNs menneskerettskonvensjon

Datert: 16.03.2017
Rette vedkommende: Justis- og beredskapsministeren
Svart på: 22.03.2017 av justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen

Kari Henriksen (A)

Spørsmål

Kari Henriksen (A): Sivilombudsmannen har slaktet avtalen om leie av fengselsplasser i Nederland, blant annet fordi Norge ikke kan ivareta sine forpliktelser etter FNs menneskerettskonvensjon. Statsministeren sier til TV om saken 15. mars 2017 at 'Soningsforholdene i Nederland er vurdert og at regjeringen mener det ikke er dårlige soningsforhold'.

Betyr dette at statsministeren ikke har tillit til Sivilombudsmannens vurderinger og at hun ikke vil ta konsekvensene av funnene i Sivilombudsmannens rapport?


Les heile debatten