Spørjetimespørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til kunnskapsministeren

Om forslag fra Lånekassen om å legge ned kontorene i Tromsø og Ørsta med effektivisering gjennom digitalisering som begrunnelse, og hva som er grunnen til at Tromsø holdes utenfor når statsråden har bedt om nye løsninger hvor Ørsta inngår

Datert: 10.11.2016
Svart på: 16.11.2016 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

Spørsmål

Torgeir Knag Fylkesnes (SV): Kunnskapsministeren behandler nå et forslag fra Lånekassen om å legge ned kontorene i Tromsø og Ørsta, samt en gradvis nedbygging i Bergen. Begrunnelsen er effektivisering gjennom digitalisering. Men digitaliseringen gjør det mulig å utføre oppgavene fra hvor som helst i landet, noe som også gjøres i dag. Dermed er dette først og fremst et sentraliseringstiltak. I etterkant har statsråden bedt om nye løsninger hvor Ørsta inngår.

Hva er grunnen til at Tromsø holdes utenfor?


Les heile debatten