Spørjetimespørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til utenriksministeren

Om å redegjøre for hva som ligger bak regjeringens linjeskift og brudd med Norges lederrolle i arbeidet for et forbud mot atomvåpen

Datert: 29.10.2015
Svart på: 11.11.2015 av utenriksminister Børge Brende

Torstein Tvedt Solberg (A)

Spørsmål

Torstein Tvedt Solberg (A): I svar på skriftlig spørsmål nr. 54 og 82 (2015-2016) har utenriksministeren nylig gjort det klart at regjeringen ikke vil støtte resolusjonene på FNs generalforsamling om atomvåpens humanitære konsekvenser og om staters etiske ansvar for å forby og avskaffe atomvåpen. Dette oppleves som et klart linjeskift fra regjeringen, og et brudd med Norges lederrolle i arbeidet for et forbud mot atomvåpen.

Kan utenriksministeren redegjøre for hva som ligger bak regjeringens linjeskift, og hva som har endret seg siden debatten i vår?


Les heile debatten