Spørjetimespørsmål fra Tor Sigbjørn Utsogn (FrP) til justisministeren

Om hvorvidt det medfører riktighet at Sivilforsvaret ikke har erstattet materiell som brøt sammen under brannslokkingen i Froland, som i så fall er en dramatisk svekkelse av norsk brannvernberedskap

Datert: 15.04.2010
Svart på: 28.04.2010 av justisminister Knut Storberget

Tor Sigbjørn Utsogn (FrP)

Spørsmål

Tor Sigbjørn Utsogn (FrP): Under brannen i Froland i 2008 ble det avslørt store svakheter ved Sivilforsvarets materiell som brøt sammen under brannslokkingen. Som følge av brannen ble det ifølge opplysninger fra Sivilforsvaret tatt ut omkring 8 000 brannslanger og 442 brannpumper fra beredskapen. Kun 1 000 av brannslangene og 10 av brannpumpene skal være erstattet med nye. Dersom dette medfører riktighet, er dette en dramatisk svekkelse av norsk brannvernberedskap.

Kan statsråden bekrefte eller avkrefte disse opplysningene?


Les heile debatten