Spørjetimespørsmål fra Steinar Bastesen (Kp) til statsministeren

Om å få en avklaring av finansiering og gjennomføring av et prosjekt for kartlegging av havbunnen, slik at dette kan iverksettes

Datert: 06.01.2005
Svart på på vegner av: Statsministeren
Svart på: 12.01.2005 av miljøvernminister Knut Arild Hareide

Steinar Bastesen (Kp)

Spørsmål

Steinar Bastesen (Kp): Statens sjøkartverk har utarbeidet et prosjekt for kartlegging av havbunnen (ProMare). Dette prosjektet var ferdig for flere år siden, men pga. uenigheter mellom flere involverte departement er prosjektet ennå ikke igangsatt.

Vil statsministeren, som ansvarlig for samordningen mellom departementene, ta initiativ for at man får en avklaring av finansiering og gjennomføring av dette viktige kartleggingsprosjektet slik at dette kan iverksettes?


Les heile debatten