Spørjetimespørsmål fra Synnøve Konglevoll (A) til miljøvernministeren

Om å garantere at budsjettreduksjoner og omorganisering av Statens kartverk ikke vil gå ut over viktige sikkerhetsrelaterte oppgaver

Datert: 03.10.2003
Svart på: 15.10.2003 av miljøvernminister Børge Brende

Synnøve Konglevoll (A)

Spørsmål

Synnøve Konglevoll (A): Statens kartverk ivaretar viktige samfunnsoppgaver, blant annet oppgaver relatert til sikkerheten innenfor flere områder. Ulykker med helikopter som har styrtet på grunn av kollisjon med kraftlinjer som ikke har vært merka av på kart, er eksempler som viser konsekvensene av et uoppdatert kartmateriale.

Kan statsråden garantere at omorganiseringen av Statens kartverk og budsjettreduksjonene som stortingsflertallet har vedtatt ikke vil gå utover de sikkerhetsrelaterte oppgavene til Statens kartverk?


Les heile debatten