Spørjetimespørsmål fra Knut Storberget (A) til justisministeren

Om omorganiseringen av tinglysingen i Norge

Datert: 21.11.2002
Svart på: 18.12.2002 av justisminister Odd Einar Dørum

Knut Storberget (A)

Spørsmål

Knut Storberget (A): Tinglysingen i Norge skal organiseres på en annen måte.

Er det fortsatt departementets oppfatning at Stortingets premisser i vedtaket om reformen bl.a. vedrørende hensynet til nærhet til brukerne, en rimeligere ordning for det offentlige og brukerne, bedre saksbehandling og økt kvalitet på tinglysingen fortsatt vil bli resultatet av reformen, eller foreligger det informasjon om det motsatte som Stortinget bør bli informert om?


Les heile debatten