Spørjetimespørsmål m.m.

Liste over munnlege spørsmål og spørjetimespørsmål frå representantane til statsrådane, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved slutten av møtet.

Avgrens utvalet

Finn spørjetimespørsmål etter

Vest-Agder (1 - 6 av 6)

 • Spørjetimespørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til helse- og omsorgsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 02.12.2021

  Til behandling

  Ledergruppen ved klinikk for psykisk helse og avhengighet ved Oslo universitetssykehus advarer mot samlokalisering på Aker, da planene for anlegget er uegnet for pasientgruppen de har ansvaret for. Dette har de gitt klar beskjed om til ledelsen ved Oslo universitetssykehus, og de ber om at planene stanses. Regjeringen har sagt at de vil satse på psykiatri, rusomsorg og forebygging. Hvordan kan statsråden mene at denne satsingen gjenspeiles i planene som nå foreligger, om å flytte psykisk helsevern fra Gaustad til nye Aker?
 • Spørjetimespørsmål fra Ingunn Foss (H) til justis- og beredskapsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 02.12.2021

  Til behandling

  Grunnloven § 104 forplikter storting, regjering og domstoler til å vektlegge barnets beste og barnets mening før de treffer sine avgjørelser. At barns rettssikkerhet ivaretas bedre i større fagmiljøer, har solid forankring i NOU 2017: 8, der det ble vurdert om man skulle opprette særdomstoler for barnesakene. På hvilken måte vil statsråden sikre at barnets beste er et grunnleggende hensyn i de beslutninger regjeringen skal gjøre i denne saken, og vil statsråden sikre at Grunnloven § 104 følges i den videre prosessen?
 • Spørjetimespørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til justis- og beredskapsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 25.11.2021

  Svart på: 01.12.2021 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

  Hvordan vil statsråden ivareta ungdomsstraff og ungdomsoppfølgning som et reelt straffalternativ med rimelig saksbehandlingstid, når regjeringen foreslår å redusere støtten til dette i tilleggsnummeret til statsbudsjettet?
 • Spørjetimespørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til finansministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 18.11.2021

  Svart på: 24.11.2021 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Om statsråden vil sørge for at norske banker får en likere praksis som sikrer at personer uten avklart identitet får tilgang på grunnleggende banktjenester, herunder digitale banktjenester
 • Spørjetimespørsmål fra Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) til justis- og beredskapsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 04.11.2021

  Fell vekk fordi spørjaren har forfall/ikkje er til stades

  Den nye regjeringen ønsker å reversere domstolsreformen i enkelte rettskretser. Hvorfor ønsker statsråden å prioritere midler til dette fremfor for eksempel fullføring av digitalisering og kompetanseheving i domstolene?
 • Spørjetimespørsmål fra Ingunn Foss (H) til justis- og beredskapsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 21.10.2021

  Svart på: 27.10.2021 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

  Om hvorfor regjeringen vil reversere domstolsreformen når både Dommerforeningen og sorenskriverne er mot, og på tross av at reformen styrker folks rettssikkerhet