Spørjetimespørsmål m.m.

Liste over munnlege spørsmål og spørjetimespørsmål frå representantane til statsrådane, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved slutten av møtet.

Avgrens utvalet

Finn spørjetimespørsmål etter

Sør-Trøndelag (1 - 13 av 13)

 • Spørjetimespørsmål fra Mari Holm Lønseth (H) til justis- og beredskapsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 02.12.2021

  Til behandling

  EU-kommisjonen foreslår å innskrenke retten til å søke asyl i Polen, Latvia og Litauen som følge av den spente situasjonen på grensen mot Hviterussland, som også truer med å destabilisere Europa. Begrensninger i retten til å søke asyl i nevnte land kan bidra til at migrantstrømmen finner veien til nye grenseoverganger. Mener statsråden forslaget fra EU-kommisjonen har betydning for norsk innvandringspolitikk, og er hun bekymret for at det kan bidra til migrasjon fra Russland til Norge?
 • Spørjetimespørsmål fra Mari Holm Lønseth (H) til justis- og beredskapsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 25.11.2021

  Svart på: 01.12.2021 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

  Om hva regjeringen vil gjøre, ut over det statsråden har svart skriftlig, for å sikre beredskapen, i lys av situasjonen langs Europas yttergrense
 • Spørjetimespørsmål fra Hege Bae Nyholt (R) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 25.11.2021

  Svart på: 01.12.2021 av forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe

  Om regjeringen vil følge opp lovnaden i Hurdalsplattformen og gjenreise Nesna som fullverdig høyere utdanningsinstitusjon
 • Munnleg spørsmål fra Linda Hofstad Helleland (H) til fiskeri- og havministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 24.11.2021

  Svart på: 24.11.2021 av fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran

  Om hvilken posisjon den norske regjeringen inntar på møtet i IMO, Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen, med henvisning til at det er behov for store utslippskutt i skipsfarten
 • Munnleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til klima- og miljøministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 17.11.2021

  Svart på: 17.11.2021 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Om hva klima- og miljøministeren vil gjøre for å sikre flere tiltak som raskt kutter utslippene og gjør at vi faktisk forsterker klimapolitikken, neste år og årene etter det
 • Spørjetimespørsmål fra Linda Hofstad Helleland (H) til næringsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 11.11.2021

  Svart på: 17.11.2021 av næringsminister Jan Christian Vestre

  Om hva statsråden mener er den mest vesentlige forskjellen på Solberg-regjeringens aktive næringspolitikk og Støre-regjeringens aktive næringspolitikk
 • Spørjetimespørsmål fra Hege Bae Nyholt (R) til kunnskapsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 11.11.2021

  Svart på: 17.11.2021 av kunnskapsminister Tonje Brenna

  Om hvordan statsråden vil sikre barna nok ansatte i barnehagen i den situasjonen vi står i nå og på sikt
 • Spørjetimespørsmål fra Mari Holm Lønseth (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 10.11.2021

  Svart på: 17.11.2021 av arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik

  Om Hurdalsplattformen innebærer en endring av oppfordringen til kommunene om å ikke bosette flyktninger i områder med en innvandrerandel på over 30 pst
 • Spørjetimespørsmål fra Sivert Bjørnstad (FrP) til finansministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 10.11.2021

  Svart på: 17.11.2021 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Om hvilke grep i statsbudsjettet for 2022 regjeringen har foreslått for å bøte på omsetningsvikt i dagligvarehandelen og næringsmiddelindustrien og at grunnlaget for mange arbeidsplasser forsvinner på grunn av grensehandel
 • Spørjetimespørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 04.11.2021

  Sett fram av: Hilde Marie Gaebpie Danielsen (SV)

  Svart på: 10.11.2021 av forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe

  Om hvor mange barnehager og skoler som mangler samisk språkkompetanse, og hvilke tiltak statsråden vil sette i verk for å sørge for at samiske barn får opplæring i sitt samiske språk
 • Spørjetimespørsmål fra Linda Hofstad Helleland (H) til næringsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 04.11.2021

  Svart på: 10.11.2021 av næringsminister Jan Christian Vestre

  Om hvorfor staten skal starte kommersielle selskaper, som et statlig hydrogenselskap, i konkurranse med andre for å sikre overskudd til å drive velferdsstaten
 • Spørjetimespørsmål fra Mari Holm Lønseth (H) til kommunal- og distriktsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 03.11.2021

  Spørsmålet er trekt tilbake

  Nye EØS-regler for regional statsstøtte trer i kraft ved nyttår. Norge må få godkjent ny ordning i samsvar med nytt regelverk. I Prop. 1 LS (2021–2022) varslet regjeringen Solberg at de i hovedsak ville videreføre ordningen. En viktig endring er at regjeringen Solberg var tydelig på at sammenslåtte kommuner med ulike soner skulle beholde ulike satser også etter sammenslåingen. Vil dere videreføre Norges posisjon som Solberg-regjeringen slo fast, om at sammenslåtte kommuner skal få beholde samme sats som før sammenslåingen?
 • Spørjetimespørsmål fra Linda Hofstad Helleland (H) til finansministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 20.10.2021

  Svart på: 27.10.2021 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Om hvordan digitaliseringsprosjektene underlagt Finansdepartementet vil fortsette, uten bruk av rådgivere fra privat sektor med riktig spisskompetanse