Spørjetimespørsmål m.m.

Liste over munnlege spørsmål og spørjetimespørsmål frå representantane til statsrådane, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved slutten av møtet.

Avgrens utvalet

Finn spørjetimespørsmål etter

Sogn og Fjordane (1 - 1 av 1)

 • Spørjetimespørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til utenriksministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 14.11.2019

  Svart på på vegner av: Utenriksministeren

  Svart på: 20.11.2019 av fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik

  Noreg har siste halvår hatt samtalar og forhandlingar med om lag 80 land om eit globalt regelverk for elektronisk handel. Dette kan bli ei omfattande avtale med mange og ulike konsekvensar. Når vil utanriksministeren informere Stortinget om status i desse forhandlingane, og vil Noreg offentleggjere sine posisjonar slik EU, og dermed våre naboland, har gjort?