Spørjetimespørsmål m.m.

Liste over munnlege spørsmål og spørjetimespørsmål frå representantane til statsrådane, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved slutten av møtet.

Avgrens utvalet

Finn spørjetimespørsmål etter

Oslo (21 - 39 av 39)

 • Spørjetimespørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til utenriksministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 18.11.2021

  Svart på på vegner av: Utenriksministeren

  Svart på: 24.11.2021 av utviklingsminister Anne Beathe Kristiansen Tvinnereim

  Om hvorvidt det er en god prioritering av Den palestinske selvstyremyndigheten å bruke enorme summer på å kjøpe ambassader og residenser over hele verden, med henvisning til giverlandsmøtet for Palestina og uttalelser om at Den palestinske selvstyremyndigheten står overfor betydelige budsjettmessige utfordringer
 • Spørjetimespørsmål fra Mudassar Kapur (H) til kommunal- og distriktsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 18.11.2021

  Svart på: 24.11.2021 av kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram

  Om statsråden vil legge til rette for at kommunereformen kan fortsette, og støtte de kommunene som er inne i kommunesammenslåingsprosesser med gjennomføringen av disse
 • Munnleg spørsmål fra Mathilde Tybring-Gjedde (H) til klima- og miljøministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 17.11.2021

  Svart på: 17.11.2021 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Om klima- og miljøministeren kan fortelle hvilke konkrete nye tiltak og initiativ, kanskje særlig innenfor landbrukssektoren, som regjeringen har tenkt å ta de neste årene for at vi tar vår del av kuttet i metanutslippene
 • Munnleg spørsmål fra Nikolai Astrup (H) til klima- og miljøministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 17.11.2021

  Svart på: 17.11.2021 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Om hva grunnen er til at statsråden la frem et vesentlig svakere klimabudsjett i tilleggsproposisjonen enn det Solberg-regjeringen gjorde, og om statsråden mener at tilleggsproposisjonen består klimatesten
 • Munnleg spørsmål fra Ola Elvestuen (V) til klima- og miljøministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 17.11.2021

  Svart på: 17.11.2021 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Om statsråden vil garantere at Norge vil slutte seg til hele EUs pakke for Fit for 55, med deres forsterkning, og vil statsråden jobbe for at EU forsterker sine mål, og at vi også slutter oss til dem
 • Spørjetimespørsmål fra Guri Melby (V) til kultur- og likestillingsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 17.11.2021

  Svart på: 24.11.2021 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

  Om statsråden vil ta initiativ til norsk diplomatisk boikott av vinter-OL i Beijing i 2022 for å sabotere regimets forsøk på å sportsvaske egne menneskerettighetsbrudd
 • Spørjetimespørsmål fra Mudassar Kapur (H) til kommunal- og distriktsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 11.11.2021

  Svart på: 17.11.2021 av kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram

  Om statsråden kan svare på hvor mye det vil koste å kutte i konsulentbruken i staten ved å utvikle denne kompetansen selv og hvordan dette vil påvirke innovasjonen i offentlig sektor
 • Spørjetimespørsmål fra Seher Aydar (R) til helse- og omsorgsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 11.11.2021

  Svart på: 17.11.2021 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Om hvorfor regjeringen velger å beholde økning av egenandelstaket med 465 kroner hvis regjeringen ønsker å utjevne helseforskjeller
 • Munnleg spørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) til utenriksministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 10.11.2021

  Svart på: 10.11.2021 av utenriksminister Anniken Huitfeldt

  Om Hurdalsplattformens formulering om å styrke den utenriks- og sikkerhetspolitiske dialogen i nord og etablere felles møteplasser for å diskutere sikkerhetspolitiske utfordringer, og om hvilke land og aktører som skal inkluderes og hva som skal diskuteres
 • Spørjetimespørsmål fra Mudassar Kapur (H) til kommunal- og distriktsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 04.11.2021

  Svart på: 10.11.2021 av kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram

  Om hvorfor regjeringen ikke prioriterer å presentere konkrete løsninger knyttet til forventet høy befolkningsvekst i 20 pst. av norske kommuner, en utvikling som kan føre med seg store utfordringer
 • Spørjetimespørsmål fra Guri Melby (V) til utenriksministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 04.11.2021

  Svart på: 10.11.2021 av utenriksminister Anniken Huitfeldt

  Om å fryse alle overføringer av EØS-midler til Polen, i lys av den polske grunnlovsdomstolens uttalelse om at den polske regjeringen kan sette polsk lov over EU-lovgiving
 • Spørjetimespørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) til utenriksministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 03.11.2021

  Svart på: 10.11.2021 av utenriksminister Anniken Huitfeldt

  Om hvilke reaksjoner som på møtet i EØS-komiteen 29. oktober kom fra EU-siden, Island og Liechtenstein på regjeringens krav om unntak fra deler av fjerde jernbanepakke
 • Munnleg spørsmål fra Guri Melby (V) til statsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 27.10.2021

  Svart på: 27.10.2021 av statsminister Jonas Gahr Støre

  Om statsministeren kan forsikre om at regjeringen vil avstå fra ethvert forsøk på å utøve politisk press mot Den Norske Nobelkomité med formål å påvirke tildelingen av Nobels fredspris
 • Munnleg spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til statsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 27.10.2021

  Svart på: 27.10.2021 av statsminister Jonas Gahr Støre

  Om Arbeiderpartiet vil støtte et toprissystem som vil kunne sikre rimelig strøm til vanlige folk, mens luksusforbruk koster mer, eller om Arbeiderpartiet vil fortsette med dagens markedsstyrte strømpriser, der kraftselskapene vinner, mens vanlige folk taper
 • Spørjetimespørsmål fra Heidi Nordby Lunde (H) til næringsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 21.10.2021

  Spørsmålet er trekt tilbake

  Om statsråden er enig i at en økning i formuesskatten på aksjer vil medføre at flere bedrifter, spesielt familieeide bedrifter, vil måtte dele ut større utbytter, og at de dermed får mindre igjen til å investere i nye arbeidsplasser
 • Spørjetimespørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) til utenriksministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 21.10.2021

  Svart på: 27.10.2021 av utenriksminister Anniken Huitfeldt

  Om utenriksministeren mener forbudstraktaten mot kjernevåpen er i tråd med våre NATO-forpliktelser, og hvilke reaksjoner som har kommet fra allierte på at regjeringen har besluttet å delta som observatør på statspartsmøtet
 • Spørjetimespørsmål fra Mudassar Kapur (H) til kommunal- og distriktsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 21.10.2021

  Svart på: 27.10.2021 av kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram

  Om hvordan statsråden mener at det å ta fra kommunene deler av deres lokale selvstyre, eller å frata statlige virksomheter friheten til å jobbe på den måten de selv ønsker, vil gi tjenester der innbyggernes behov og ønsker er i sentrum
 • Spørjetimespørsmål fra Mathilde Tybring-Gjedde (H) til klima- og miljøministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 21.10.2021

  Rette vedkommende: Finansministeren

  Svart på: 27.10.2021 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Om statsråden kan garantere at utslippseffekten av CO2-avgiften ikke reduseres selv om regjeringen har kommet med forslag som uthuler CO2-avgiften med diverse unntak, blant annet forslag om at drivstoffavgiftene skal ned
 • Spørjetimespørsmål fra Guri Melby (V) til utenriksministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 21.10.2021

  Svart på: 27.10.2021 av utenriksminister Anniken Huitfeldt

  Om utenriksministeren er bekymret for ytringsfrihetens vilkår i Hongkong, sett i lys av at kinesiske myndigheter forsøker å fjerne det eneste monumentet i Folkerepublikken Kina til minne om massakren på Den himmelske freds plass fra Hongkong