Spørjetimespørsmål m.m.

Liste over munnlege spørsmål og spørjetimespørsmål frå representantane til statsrådane, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved slutten av møtet.

Avgrens utvalet

Finn spørjetimespørsmål etter

Hordaland (1 - 11 av 11)

 • Spørjetimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 12.12.2019

  Til behandling

  Beredskapssvikten i luftambulansetjenesten har ført til at betydelige ekstraressurser er satt inn, blant annet fra Forsvaret. I tillegg har situasjonen krevd økt beredskap i helsetjenesten. Babcock har ikke levert på kontrakt når det gjelder beredskap i noen måneder siden 1. juli, da de tok over ansvaret. Kan statsråden gi en oversikt over kostnader for ekstraressurser som er satt inn fra juli og fram til i dag, for å sikre forsvarlig beredskap i luftambulansetjenesten, og hvem som skal betale?
 • Spørjetimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 14.11.2019

  Svart på: 20.11.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om statsråden kan informere om i hvilket omfang barne- og ungdomspsykiatrien, BUP, skriver ut barn til barnevernet når barnet er for sykt til å kunne reise hjem, og når det ikke finnes noen alternative tilbud i kommunen
 • Spørjetimespørsmål fra Ruth Grung (A) til klima- og miljøministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 13.11.2019

  Svart på på vegner av: Klima- og miljøministeren

  Svart på: 20.11.2019 av fiskeri- og sjømatminister Harald T. Nesvik

  Om hvorfor ikke regjeringen har fulgt opp klima i kvotemeldingen, med henvisning til at dagens kvotesystem gir lite rom for at rederiene kan organisere sitt fiske slik at de tar hensyn til klimaavtrykket
 • Munnleg spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til statsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 13.11.2019

  Svart på: 13.11.2019 av statsminister Erna Solberg

  Om Nav-skandalen, og hvorvidt statsministeren fortsatt mener at hennes regjeringen ikke kunne og burde slått alarm før
 • Spørjetimespørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til statsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 31.10.2019

  Svart på på vegner av: Statsministeren

  Svart på: 06.11.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om statsministeren vil sørge for at regjeringen legger iskanten der hun tror den skal gå om vi når våre klimamål, eller om hun vil legge den der den kan komme til å gå om vi ikke når målene
 • Spørjetimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til barne- og familieministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 31.10.2019

  Svart på: 06.11.2019 av barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad

  Om statsråden meiner at auka eigendel og meir økonomifokus vil gjere det kommunale barnevernet tryggare og betre, med meir helsehjelp
 • Spørjetimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 17.10.2019

  Svart på: 23.10.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om hvordan statsråden kan gå inn for en lånebevilgning til Nye Oslo universitetssykehus når usikkerheten er så stor
 • Spørjetimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 10.10.2019

  Svart på: 16.10.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om statsråden kan garantere at luftambulansesituasjonen ikkje har gått ut over pasientane
 • Munnleg spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til statsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 09.10.2019

  Svart på: 09.10.2019 av statsminister Erna Solberg

  Om at det gjennom de siste årene har vært veldig vanskelig å få statsministeren til å innrømme at hun står ansvarlig for en politikk som ligger an til å bryte med det klimaforliket hun selv skrev under på, og om hun nå vil innrømme at hun har mislyktes
 • Spørjetimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til helseministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 03.10.2019

  Svart på: 09.10.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om statsråden deler vurderingen om at responstid ikke har stor betydning for overlevelse og folkehelse, sett i lys av at to akuttutvalg har gått inn for responstidsmål, blant annet fordi prognosen ved hjertestans og hjerneslag faller betydelig for hvert minutt frem til pasienten får behandling
 • Spørjetimespørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til næringsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 03.10.2019

  Svart på: 09.10.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om hvorvidt det er i Norges interesse å inngå en avtale med Mercosur, hvor det ikke er klare sanksjoner mot avskoging, med bakgrunn i at dersom Brasil øker avskogingen, vil det få konsekvenser for verdens klimagassutslipp