Spørjetimespørsmål m.m.

Liste over munnlege spørsmål og spørjetimespørsmål frå representantane til statsrådane, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved slutten av møtet.

Avgrens utvalet

Finn spørjetimespørsmål etter

Aust-Agder (1 - 7 av 7)

 • Spørjetimespørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til olje- og energiministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 06.01.2022

  Til behandling

  Statnetts styre reduserte nivået på nettleien for 2021 med 24 pst. sammenlignet med 2020. Dette gjorde Statnett med bakgrunn i den vanskelige økonomiske situasjonen?mange har?som følge av koronapandemien.?I år har derimot Statnett økt tariffsatsene med 6,5 pst. igjen. De siste kvartal og til dags dato har Statnett dratt inn enorme inntekter som konsekvens av skyhøye kraftpriser og skyhøy eksport av kraft. Med bakgrunn i den vedvarende koronakrisen, og dagens kraftpriser som årelater befolkningen og næringslivet, kan statsråden redegjøre hvor mye Statnett vil, og kan, redusere nettleien i 2022?
 • Spørjetimespørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til olje- og energiministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 02.12.2021

  Svart på: 12.01.2022 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  Europa opplever en selvpåført energikrise på grunn av for hurtig utfasing av viktig grunnproduksjon som kjernekraft, med skyhøye energipriser og kraftmangel som resultat. Norge importerer Europas problem, og vi opplever priser i Norge som er helt uholdbare. Frankrike innførte pristak på strøm oktober og ut april. I Spania tas penger fra strømselskapene og gis tilbake til befolkningen. Flere andre land har innført tiltak. Alle FrPs foreslåtte tiltak for lavere priser er stemt ned. Hva vil regjeringen egentlig gjøre for raskt å hjelpe folket?
 • Spørjetimespørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til olje- og energiministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 25.11.2021

  Svart på: 01.12.2021 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  Om statsråden mener det er positivt med de høye strømprisene vi ser for tiden i hele landet og særlig i de sørlige kraftregioner, og om dette er en ønskelig utvikling med tanke på å få ned forbruk og klimautslipp
 • Spørjetimespørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til klima- og miljøministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 18.11.2021

  Svart på: 24.11.2021 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Om statsråden kan redegjøre for hvorfor man velger å avstå fra å regne eksisterende skog med i klimaregnskapet, og dernest begrunne hvorfor man ikke heller benytter klimamidler og ressurser til tiltak mot global plastforsøpling
 • Spørjetimespørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til klima- og miljøministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 11.11.2021

  Svart på: 17.11.2021 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Om statsråden kan avklare om det er slik å forstå at Enovas formål er endret, og at det nå er blitt slik at norske husholdninger via strømregningen er mer som en innkrevingsmodell fra private strømforbrukere, for hovedsakelig å støtte storskala industri og bedriftstiltak
 • Spørjetimespørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til olje- og energiministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 04.11.2021

  Svart på: 10.11.2021 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

  Om hvordan statsråden vil sørge for å sikre økt kraftproduksjon når nær sagt hele samfunnet skal elektrifiseres, med henvisning til at NVE estimerer økt kraftbehov på 23 TWh frem mot 2040
 • Spørjetimespørsmål fra Marius Arion Nilsen (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 21.10.2021

  Svart på: 27.10.2021 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Om statsråden ønsker at regjeringen skal fremstå som en upålitelig avtalepartner, eller om man vil sørge for å korrigere Solberg-regjeringens budsjettforslag som kutter i rammer for inngåtte avtaler om statlig finansiert eldreomsorg i kommunene