Spørjetimespørsmål m.m.

Liste over munnlege spørsmål og spørjetimespørsmål frå representantane til statsrådane, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved slutten av møtet.

Avgrens utvalet

Finn spørjetimespørsmål etter

Næringsministeren NFD (1 - 1 av 1)

  • Spørjetimespørsmål fra Heidi Nordby Lunde (H) til næringsministeren

    Spørjetimespørsmål

    Datert: 21.10.2021

    Til behandling

    Til E24 sier statsråd Vestre at utbyttet han har fått fra sin familiebedrift "har gått til blant annet å betale formuesskatt for aksjene i selskapet". Han sier videre: "Mesteparten av overskuddet har bevisst blitt igjen i selskapet for å kunne investere i nye arbeidsplasser og ny fabrikk." Er statsråden enig i at en økning i formuesskatten på aksjer vil medføre at flere bedrifter, spesielt familieeide bedrifter, vil måtte dele ut større utbytter, og at de dermed får mindre igjen til å investere i nye arbeidsplasser?