Spørjetimespørsmål m.m.

Liste over munnlege spørsmål og spørjetimespørsmål frå representantane til statsrådane, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved slutten av møtet.

Avgrens utvalet

Finn spørjetimespørsmål etter

Liadal, Hege Haukeland (1 - 20 av 26)

 • Spørjetimespørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til olje- og energiministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 07.03.2019

  Svart på: 13.03.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Om hvorvidt statsråden har planer om å foreslå en konsekvensutredning av Nordland VI for oljeutvinning for Stortinget, og hvorfor ikke Høyre og Fremskrittspartiet har levert noe slikt forslag i løpet av deres snart seks år i regjering
 • Spørjetimespørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til helseministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 08.11.2018

  Rette vedkommende: Barne- og likestillingsministeren

  Svart på på vegner av: Barne- og likestillingsministeren

  Svart på: 14.11.2018 av helseministeren Bent Høie

  Om hvorvidt vi ikke burde sette inn all politisk makt på å få til en dugnad for dem som er født med psykisk utviklingshemming og som må streve et helt liv for å oppnå selvfølgelige rettigheter
 • Munnleg spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til olje- og energiministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 07.11.2018

  Svart på: 07.11.2018 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Om Stortingets behandling av produksjons- og utviklingsplan for Johan Castberg, der et bredt flertall understreket behovet for og kravet om lokale ringvirkninger, og hva som er statsrådens syn på oljebudet og hvordan man skal få til dette
 • Spørjetimespørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til kunnskapsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 04.05.2017

  Svart på på vegner av: Kunnskapsministeren

  Svart på: 10.05.2017 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om statsråden er bekymret for at de stadig økende barnehageprisene kombinert med høy arbeidsledighet øker forskjellene mellom dem som har jobb og ikke
 • Spørjetimespørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til kulturministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 18.04.2017

  Svart på: 03.05.2017 av kulturminister Linda C. Hofstad Helleland

  Om hva statsråden mener om at Den Norske Opera & Ballett ønsker mer bruk av midlertidige stillinger i Norges største musikk- og scenekunstinstitusjon
 • Spørjetimespørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til barne- og likestillingsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 14.03.2017

  Rette vedkommende: Kommunal- og moderniseringsministeren

  Svart på: 22.03.2017 av kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner

  Om hva statsråden gjør for at mennesker med psykisk utviklingshemming kan bo i selveierbolig
 • Spørjetimespørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til kulturministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 24.01.2017

  Svart på: 01.02.2017 av kulturminister Linda C. Hofstad Helleland

  Om hva som er årsaken til at regjeringen er så negativ til å se på muligheten for en nasjonal ordning som sikrer ungdom større mulighet til kulturell opplevelse
 • Spørjetimespørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til kulturministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 11.01.2017

  Svart på: 18.01.2017 av kulturminister Linda C. Hofstad Helleland

  Om hvordan statsråden mener kutt i bevilgninger til den norske filmfestivalen i Haugesund og Barnefilmfestivalen i Kristiansand henger sammen med Stortingets filmforlik og forutsigbarhet samt satsing på filmformidling
 • Spørjetimespørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til kulturministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 23.11.2016

  Svart på: 30.11.2016 av kulturminister Linda C. Hofstad Helleland

  Om at Stoltenberg-regjeringen initierte den kulturelle nistepakka, spaserstokken, kulturskoletimen og kulturkort for ungdom for å motvirke at sosial ulikhet gjenspeiles i kulturbruk, og hvorvidt samfunnet blir bedre av at regjeringen fjerner dette
 • Spørjetimespørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til kulturministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 10.11.2016

  Svart på: 16.11.2016 av kulturminister Linda C. Hofstad Helleland

  Om hvorvidt statsråden mener at Stortinget ikke har krav på å kjenne til status for ordningen «Den kulturelle spaserstokken», med henvisning til at statsråden ikke kunne si noe om hvordan midlene er brukt
 • Spørjetimespørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til barne- og likestillingsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 06.10.2016

  Spørsmålet er trekt tilbake

  Stortinget ba regjeringen opprette et eget trepartssamarbeid for økt likestilling med partene i arbeidslivet. I Prop. 1 S for 2016-2017 henvises det til at regjeringen kommer tilbake til Stortinget på egnet måte. Ser statsråden behovet for et eget trepartssamarbeid med partene i arbeidslivet?
 • Spørjetimespørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til kulturministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 26.05.2016

  Svart på: 01.06.2016 av kulturminister Linda C. Hofstad Helleland

  Om hva statsråden vil gjøre for å bedre finansieringen av privatarkivarbeidet, med henvisning til at Arkivverket har et stort behov for arkivutviklingsmidler
 • Spørjetimespørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til kulturministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 26.04.2016

  Svart på: 04.05.2016 av kulturminister Linda C. Hofstad Helleland

  Om statsråden har noen formening om at den kulturelle infrastrukturen kan bli vesentlig endret med det pågående arbeidet med langtidsplan for Forsvaret, som kan komme til å få store konsekvenser for kulturtilbudet i landet vår
 • Spørjetimespørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til næringsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 21.04.2016

  Svart på: 27.04.2016 av næringsminister Monica Mæland

  Om hvorfor ikke regjeringen vil bli med på miljøteknologiordningssatsingen, med henvisning til Aps alternative budsjett
 • Spørjetimespørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til kulturministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 31.03.2016

  Svart på på vegner av: Kulturministeren

  Svart på: 06.04.2016 av arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie

  Om hvordan regjeringen bidrar til at barn og ungdom med nedsatt funksjonsevne deltar og inkluderes på idretts-, kultur- og fritidsarenaer
 • Spørjetimespørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til kulturministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 11.02.2016

  Svart på: 17.02.2016 av kulturminister Linda C. Hofstad Helleland

  Om hvor langt statsråden er kommet i sin behandling av forslag Kulturrådet angivelig har levert om å gi flere kulturoppgaver til regionene
 • Spørjetimespørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til kulturministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 02.11.2015

  Svart på på vegner av: Kulturministeren

  Svart på: 11.11.2015 av kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om hvilke nye kriterier som er lagt til grunn for at statsråden har foreslått økning av bevilgningen til Kistefos-Museet i 2016
 • Munnleg spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til kulturministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 03.06.2015

  Svart på: 03.06.2015 av kulturminister Thorhild Widvey

  Om den kulturelle spaserstokken, og hvordan det har fungert ute i kommunene at regjeringen valgte ikke å øremerke midlene, men la dem inn i fylkeskommunens generelle økonomi
 • Munnleg spørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til kulturministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 18.02.2015

  Svart på: 18.02.2015 av kulturminister Thorhild Widvey

  Om hva regjeringen har gjort for å hindre aggressiv markedsføring fra utenlandske spillselskaper på det norske markedet
 • Spørjetimespørsmål fra Hege Haukeland Liadal (A) til kulturministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 23.10.2014

  Svart på: 05.11.2014 av kulturminister Thorhild Widvey

  Om hvilke tanker som ligger bak forskjellsbehandlingen av Det Norske Teatret og Nationaltheatret