Spørjetimespørsmål m.m.

Liste over munnlege spørsmål og spørjetimespørsmål frå representantane til statsrådane, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved slutten av møtet.

Avgrens utvalet

Finn spørjetimespørsmål etter

Kultur - Frivillighet (1 - 1 av 1)

  • Munnleg spørsmål fra Tage Pettersen (H) til kultur- og likestillingsministeren

    Munnleg spørsmål

    Datert: 01.12.2021

    Svart på: 01.12.2021 av kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen

    Om at regjeringen avvikler fritidskortet, reduserer grensen for skattefradrag på gaver til frivilligheten og legger ned gaveforsterkningsordningen for å innfri løftet om full momskompensasjon, selv om Senterpartiet har programfestet å trappe opp beløpsgrensen og åpne for å inkludere lokale lag og foreninger i ordningen