Spørjetimespørsmål m.m.

Liste over munnlege spørsmål og spørjetimespørsmål frå representantane til statsrådane, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved slutten av møtet.

Avgrens utvalet

Finn spørjetimespørsmål etter

Landbruk - Landbruksprodukter (1 - 4 av 4)

 • Munnleg spørsmål fra Linda Hofstad Helleland (H) til landbruks- og matministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 05.01.2022

  Svart på: 05.01.2022 av landbruks- og matminister Sandra Borch

  Om hvorfor landbruksministeren anbefaler et prissamarbeid for å hindre sunn konkurranse i dagligvarebransjen som kommer forbrukerne til gode
 • Munnleg spørsmål fra Tor André Johnsen (FrP) til landbruks- og matministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 01.12.2021

  Svart på: 01.12.2021 av landbruks- og matminister Sandra Borch

  Om hva landbruksministeren vil gjøre for å sørge for bedre rammevilkår, økt videreforedling av norsk melk i Norge og økt konkurranse i meierisektoren, til det beste for norsk landbruk, men også til det beste for forbrukeren, for deg og meg og for vanlige folk, for å bruke regjeringens terminologi
 • Spørjetimespørsmål fra Gunhild Berge Stang (V) til landbruks- og matministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 25.11.2021

  Svart på: 01.12.2021 av landbruks- og matminister Sandra Borch

  Om statsråden vil leggje inn ei grunnplanke i støtte- og avgiftsordningane i meierinæringa slik at små, lokale aktørar kan sikrast levelege vilkår
 • Spørjetimespørsmål fra Lene Westgaard-Halle (H) til landbruks- og matministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 18.11.2021

  Svart på på vegner av: Landbruks- og matministeren

  Svart på: 24.11.2021 av forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe

  Om at det ligger an til at melken blir dyrere for vanlige folk og at arbeidsplasser i distriktene står i fare for å bli sentralisert, som en konsekvens av at Rørosmeieriet og Q-meieriene plutselig ikke lenger skal få distribusjonstilskudd, og hvorvidt statsråden vil stanse iverksettelsen av vedtaket til klagesaken er behandlet