Spørjetimespørsmål m.m.

Liste over munnlege spørsmål og spørjetimespørsmål frå representantane til statsrådane, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved slutten av møtet.

Avgrens utvalet

Finn spørjetimespørsmål etter

Trygder (1 - 12 av 12)

 • Spørjetimespørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til statsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 13.01.2022

  Rette vedkommende: Arbeids- og inkluderingsministeren

  Svart på: 19.01.2022 av arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik

  Om hvordan statsministeren vil sikre den handlekraften som trengs for å oppfylle 100-dagersplanen til Arbeiderpartiet, og når ser statsministeren for seg at 100-dagersplanen vil være oppfylt
 • Spørjetimespørsmål fra Aleksander Stokkebø (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 29.11.2021

  Svart på: 08.12.2021 av arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik

  Om at regjeringen vil innføre en aktivitetsreform for nye mottakere av arbeidsavklaringspenger og uføretrygd samt gi en jobbgaranti, og om hvordan dette konkret skal gjøres
 • Munnleg spørsmål fra Sylvi Listhaug (FrP) til finansministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 24.11.2021

  Svart på: 24.11.2021 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

  Om hvorfor det er viktigere å prioritere bistand, symbolske klimatiltak og fagforeningsfradag enn å stille opp for syke, uføre, arbeidsledige og permitterte, som skal få økte utgifter
 • Spørjetimespørsmål fra Mímir Kristjánsson (R) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 24.11.2021

  Svart på: 01.12.2021 av arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik

  Om når vi kan forvente at regjeringen vil reversere usosiale kutt i barnetillegget for uføre og brillestøtte til barn, slik Arbeiderpartiet og Senterpartiet forplikta seg til å gjøre i løpet av kort tid i valgkampen
 • Spørjetimespørsmål fra Seher Aydar (R) til helse- og omsorgsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 11.11.2021

  Svart på: 17.11.2021 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Om hvorfor regjeringen velger å beholde økning av egenandelstaket med 465 kroner hvis regjeringen ønsker å utjevne helseforskjeller
 • Munnleg spørsmål fra Olaug Vervik Bollestad (KrF) til barne- og familieministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 10.11.2021

  Svart på: 10.11.2021 av barne- og familieminister Kjersti Toppe

  Om hva statsråden vil gjøre for å styrke familiens posisjon, sånn at familiepolitikken ikke først og fremst handler om arbeidslinjen, men om å gi familiene fleksibilitet og valgfrihet til å leve slik de selv ønsker
 • Munnleg spørsmål fra Mímir Kristjánsson (R) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 10.11.2021

  Svart på: 10.11.2021 av arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik

  Om hva som har hindret Arbeiderpartiet i å innfri valgløftet om at de arbeidsløse skulle få feriepenger i 2022
 • Munnleg spørsmål fra Dagfinn Henrik Olsen (FrP) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 10.11.2021

  Svart på: 10.11.2021 av arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik

  Om at Arbeiderpartiet med sitt budsjett svikter de som har gått arbeidsledige i 2021, som har fått lovnader av Arbeiderpartiet om feriepenger på dagpenger, og som har planlagt familieøkonomien deretter, og hvordan vanlige folk skal kunne stole på det som vedtas i Stortinget
 • Munnleg spørsmål fra Henrik Asheim (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 10.11.2021

  Svart på: 10.11.2021 av arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik

  Om hvorvidt regjeringspartiene har ført velgerne bak lyset ved å svare ja på LOs spørsmål til alle partiene i valgkampen om man ville innføre opptjening av tjenestepensjon fra første krone fra 1.1.22, når det nå i tilleggsproposisjonen varsles at dette kommer på plass senere
 • Spørjetimespørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til helse- og omsorgsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 04.11.2021

  Svart på: 10.11.2021 av helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol

  Om hvorfor pasienter med diabetes type 2 som bruker insulin, behandles annerledes enn pasienter med diabetes type 1 når det gjelder tilgang til kontinuerlig glukosemåler (GCM), som gir bedre kontroll på blodsukkeret og stor reduksjon i helserelaterte utgifter
 • Spørjetimespørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til næringsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 04.11.2021

  Sett fram av: Sara Bell (SV)

  Svart på: 10.11.2021 av næringsminister Jan Christian Vestre

  Om viktigheten av å sette i gang et arbeid med å avgrense hva en ideell aktør er, som i tillegg til krav om organisasjonsform vil se på lønns-, pensjons- og arbeidsvilkårene for dem som jobber der
 • Spørjetimespørsmål fra Henrik Asheim (H) til arbeids- og inkluderingsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 21.10.2021

  Svart på: 27.10.2021 av arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik

  Om statsråden har til hensikt å reversere endringene i AAP-ordningen for de under 25 år, eller om de vil bli videreført av den nye regjeringen