Spørjetimespørsmål m.m.

Liste over munnlege spørsmål og spørjetimespørsmål frå representantane til statsrådane, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved slutten av møtet.

Avgrens utvalet

Finn spørjetimespørsmål etter

Samfunnssikkerhet (1 - 3 av 3)

 • Spørjetimespørsmål fra Sveinung Stensland (H) til justis- og beredskapsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 06.01.2022

  Svart på: 12.01.2022 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

  Om regjeringen har vurdert sikkerhetsrisikoen innkjøp av droner fra det kinesiske selskapet DJI medfører for politiet, og om hvilke vurderinger som har blitt gjort
 • Spørjetimespørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til samferdselsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 18.11.2021

  Rette vedkommende: Fiskeri- og havministeren

  Svart på: 24.11.2021 av fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran

  Om hva som er regjeringens plan for å få slipet Svinesundstersklene, med henvisning til at Solberg-regjeringen ville komme tilbake til Stortinget i lys av Kystverkets gjennomgang
 • Spørjetimespørsmål fra Hårek Elvenes (H) til forsvarsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 21.10.2021

  Svart på: 27.10.2021 av forsvarsminister Odd Roger Enoksen

  Om hvordan forsvarskommisjonen, som ble vedtatt satt ned ved behandlingen av Prop. 14 S (2020-21) for å vurdere de sikkerhetspolitiske utfordringene for Norge, henger sammen med regjeringens planer om å nedsette en totalberedskapskommisjon