Spørjetimespørsmål m.m.

Liste over munnlege spørsmål og spørjetimespørsmål frå representantane til statsrådane, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved slutten av møtet.

Avgrens utvalet

Finn spørjetimespørsmål etter

Næringsliv - Bergverk (1 - 1 av 1)

 • Spørjetimespørsmål fra Alfred Jens Bjørlo (V) til næringsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 04.11.2021

  Svart på på vegner av: Næringsministeren

  Svart på: 17.11.2021 av klima- og miljøminister Espen Barth Eide

  Om statsråden ser det som aktuell politikk å gje nye løyve til dumping av gruveavfall i sjø (sjødeponi) i komande stortingsperiode