Spørjetimespørsmål m.m.

Liste over munnlege spørsmål og spørjetimespørsmål frå representantane til statsrådane, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved slutten av møtet.

Avgrens utvalet

Finn spørjetimespørsmål etter

Alle (1 - 20 av 334)

 • Munnleg spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til forsknings- og høyere utdanningsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 27.05.2020

  Svart på: 27.05.2020 av forsknings- og høyere utdanningsminister Henrik Asheim

  Om statsråden kan sørge for at studier kan bli definert som en nødvendig reise, med bakgrunn i at land gradvis begynner å lette på smitteverntiltakene og gjenåpne samfunnet, og flere utenlandske universiteter krever at studentene nå framover må møte opp personlig for å få avlagt eksamen
 • Munnleg spørsmål fra Sverre Myrli (A) til samferdselsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 27.05.2020

  Svart på: 27.05.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Om hva som er samferdselsministerens plan for gjenreising av norsk luftfart
 • Munnleg spørsmål fra Arne Nævra (SV) til samferdselsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 27.05.2020

  Svart på: 27.05.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Om hva som er begrunnelsen for at samferdselsministeren ikke vil reservere seg mot jernbanepakke IV nå, og hva som er den avgjørende begrunnelsen for at topilarprinsippet nå er valgt bort og at viktige myndighetsoverføringer fra norske myndigheter til Europa skal skje gjennom EØS-pilaren
 • Munnleg spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til samferdselsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 27.05.2020

  Svart på: 27.05.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Om hvorfor ikke regjeringen ønsker å gi én ekstra krone til Hurtigruten i den krisen selskapet er i nå
 • Munnleg spørsmål fra Bård Hoksrud (FrP) til samferdselsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 27.05.2020

  Svart på: 27.05.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Om statsråden vil sørge for at staten en periode bidrar ved å kjøpe flere flyavganger, slik at man øker kapasiteten rundt i hele Norge for å gjøre reisene enklere for pasienter, og ikke minst for næringslivet rundt omkring i hele landet
 • Munnleg spørsmål fra Jonas Gahr Støre (A) til arbeids- og sosialministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 27.05.2020

  Svart på: 27.05.2020 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om statsråden kan garantere for at ordningen med kompensasjon for pemitterte er på plass i midten av juni og at pengene når frem til fram til dem som nå venter
 • Munnleg spørsmål fra Jon Georg Dale (FrP) til olje- og energiministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 20.05.2020

  Svart på: 20.05.2020 av olje- og energiminister Tina Bru

  Om statsråden kan nemne eitt enkelt tiltak, eller fleire samla, som er i stand til å kompensere for bortfallet i økonomien på fleire tiltals milliardar, som olje- og gassindustrien no varslar som ein konsekvens av regjeringa sitt forslag til endringar i oljeskatten
 • Munnleg spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 20.05.2020

  Svart på: 20.05.2020 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

  Om store forskjeller mellom kommuner og skoler på hvor mye tid barna får på skolen, og hvorvidt det er kommunene som gjør feil, eller om det er smittevernreglene til regjeringa som er feil
 • Munnleg spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til olje- og energiministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 20.05.2020

  Svart på: 20.05.2020 av olje- og energiminister Tina Bru

  Om at det er avslørt enorme tap og en ukultur som savner sidestykke i Norge, knyttet til Equinors satsing og investeringer i USA, og hva som gjøres for å sikre at dette ikke skjer igjen
 • Munnleg spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til olje- og energiministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 20.05.2020

  Svart på: 20.05.2020 av olje- og energiminister Tina Bru

  Om hvorvidt olje- og energiministeren mener at en utsettelse av elektrifiseringsprosjekter er forsvarlig i en tid der leverandørindustrien trenger oppdrag og Norge sliter med å nå klimamålene
 • Munnleg spørsmål fra Jon Engen-Helgheim (FrP) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 20.05.2020

  Svart på: 20.05.2020 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

  Om hva statsråden mener er årsaken til at så mange innvandrere, og kanskje spesielt innvandrerungdom, faller utenfor og blir kriminelle og ikke en del av det norske samfunnet, slik som vi ønsker
 • Munnleg spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til fiskeri- og sjømatministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 20.05.2020

  Svart på: 20.05.2020 av fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

  Om usikkerhet i fiskerinæringen og hva det er som nå skal konsekvensutredes, med henvisning til at regjeringspartiene, under behandlingen av kvotemeldingen, la fram et forslag om at konsekvensene av behandlingen i Stortinget måtte utredes
 • Spørjetimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til samferdselsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 20.05.2020

  Svart på: 27.05.2020 av samferdselsminister Knut Arild Hareide

  Om statsråden vil sikre en modell for risikoavlastning for å kunne sette flere skip i drift igjen fra 15. juni, i tråd med Hurtigrutens innspill, med bakgrunn i at svært begrenset tilbud for folk, reiseliv og annet næringsliv har særskilt store konsekvenser i Nord-Norge
 • Spørjetimespørsmål fra Nils Kristen Sandtrøen (A) til finansministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 20.05.2020

  Svart på: 27.05.2020 av finansminister Jan Tore Sanner

  Om at norske stiftelser som ikke er skattepliktige, ikke mottar krisestøtte fra staten, og når det kommer en ordning på plass som Stortinget har pålagt regjeringen å levere
 • Spørjetimespørsmål fra Mona Fagerås (SV) til kunnskaps- og integreringsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 20.05.2020

  Svart på: 27.05.2020 av kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby

  Om hvordan statsråden vil sørge for at skolene får mulighet til å ta undervisningen tilbake til klasserommet, og hvordan statsråden vil involvere sektoren
 • Spørjetimespørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til justis- og beredskapsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 20.05.2020

  Rette vedkommende: Olje- og energiministeren

  Svart på: 27.05.2020 av olje- og energiminister Tina Bru

  Om hva regjeringa gjør for å sikre beredskapen i Nord-Norge, med henvisning til at NVE har beregnet risikoen for vårflom med alvorlige skader til å være 95 pst.
 • Spørjetimespørsmål fra Sandra Borch (Sp) til olje- og energiministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 20.05.2020

  Spørsmålet er trekt tilbake

  Det er stor og økende sannsynlighet for at det blir stor vårflom i Nord-Norge de kommende ukene. NVE anslår at sannsynligheten for stor vårflom er aller størst i Nord-Norge, med opp mot 95 pst. sannsynlighet. Stor vårflom er definert som flom på oransje nivå. Det vil si en flom som kan medføre alvorlige skader. Hvilke forebyggende tiltak er iverksatt for Nord-Norge, og hvilke tiltak kan statsråden sette i gang om det nå oppstår flom som medfører alvorlige skader?
 • Spørjetimespørsmål fra Ruth Grung (A) til olje- og energiministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 20.05.2020

  Svart på: 27.05.2020 av olje- og energiminister Tina Bru

  Om hvordan statsråden vil sørge for at NVE har nok ressurser og et regelverk som gjør at de kan støtte flomutsatte områder som Voss med fagkompetanse og ubyråkratisk økonomisk støtte til effektive forebyggende tiltak
 • Spørjetimespørsmål fra Maria Aasen-Svensrud (A) til justis- og beredskapsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 20.05.2020

  Svart på: 27.05.2020 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

  Om hvilke tiltak statsråden vil gjøre for å sørge for at loven gjelder også for kvinner som soner på Vestlandet, med henvisning til at straffeloven slår fast at ingen skal sone under et strengere regime enn nødvendig, og at det på Vestlandet ikke finnes åpne soningstilbud for kvinner
 • Spørjetimespørsmål fra Bengt Fasteraune (Sp) til olje- og energiministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 20.05.2020

  Rette vedkommende: Kommunal- og moderniseringsministeren

  Svart på: 27.05.2020 av kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup

  Om hvordan de bevilgede pengene til forebyggende tiltak i kommunene skal fordeles, og om de rekker å bli fordelt før vårflommen setter inn