Spørjetimespørsmål m.m.

Liste over munnlege spørsmål og spørjetimespørsmål frå representantane til statsrådane, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved slutten av møtet.

Avgrens utvalet

Finn spørjetimespørsmål etter

Lokalforvaltning - Bygningsvesen (1 - 2 av 2)

 • Spørjetimespørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til landbruks- og matministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 04.04.2019

  Svart på: 10.04.2019 av landbruks- og matminister Olaug V. Bollestad

  Om hva statsråden tenker om en utvikling der kommersielle eiendomsutviklere legger press på lokale grunneiere for å omregulere områder med matjord til boligformål
 • Spørjetimespørsmål fra Jan Bøhler (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 17.10.2018

  Svart på: 24.10.2018 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Om regjeringen har tatt standpunkt til om noen departementer skal ligge i R5 i framtida, med bakgrunn i at regjeringen flere ganger har gjentatt at den er åpen for fortsatt bruk av R5, men at det likevel ikke er nevnt i statsbudsjettets omtale av redusert byggevolum