Spørjetimespørsmål m.m.

Liste over munnlege spørsmål og spørjetimespørsmål frå representantane til statsrådane, spørsmål til presidentskapet og spørsmål ved slutten av møtet.

Avgrens utvalet

Finn spørjetimespørsmål etter

Næringsliv (1 - 20 av 55)

 • Spørjetimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til statsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 23.05.2019

  Svart på på vegner av: Statsministeren

  Svart på: 29.05.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Om hvorvidt man fortsatt ønsker å fjerne den lovpålagte plikten til å ta imot kontanter innen 2020, med mål om et kontantløst samfunn innen 2030
 • Spørjetimespørsmål fra Geir Inge Lien (Sp) til næringsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 23.05.2019

  Svart på på vegner av: Næringsministeren

  Svart på: 29.05.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om statsråden mener det er akseptabelt at verftnæringen i enkelte fylker, som i Møre og Romsdal, blir påført uhåndterbare kostnader etter Fylkesmannens sedimentanalyser av verftene, når det har vist seg at andre fylker legger opp til en helt annen gjennomføring
 • Munnleg spørsmål fra Torstein Tvedt Solberg (A) til digitaliseringsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 22.05.2019

  Svart på: 22.05.2019 av digitaliseringsminister Nikolai Astrup

  Om hvilken strategi statsråden har for å sikre at norske data, både i offentlig eierskap og det som eies av hver enkelt av oss, ikke kun brukes til å styrke de internasjonale teknologigigantenes makt, men kan brukes til å skape nytt næringsliv i Norge
 • Munnleg spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til klima- og miljøministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 15.05.2019

  Svart på: 15.05.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om at Europakommisjonens ekspertgruppe enstemmig avviste både Sveriges og Finlands opplegg for hogst, og hvorvidt også Norge risikerer å få avvist sitt mål om å hogge mer skog i framtiden enn det vi gjør i dag
 • Munnleg spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til næringsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 15.05.2019

  Svart på: 15.05.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om hvilke konkrete virkemidler og tiltak næringsministeren vil iverksette for å sikre en bærekraftig og god utvikling av reiselivsnæringen
 • Munnleg spørsmål fra Bjørnar Moxnes (R) til klima- og miljøministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 15.05.2019

  Svart på: 15.05.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om hva den selverklært grønne næringsministeren vil gjøre for å sørge for at det bygges en grønn industri i et så stort tempo og omfang at vi kan trappe ned dagens olje- og gassindustri uten at folk omstilles til ledighet, og slik at vi når klimamålene vi har satt oss
 • Spørjetimespørsmål fra Kari Elisabeth Kaski (SV) til forsvarsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 09.05.2019

  Svart på: 15.05.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om hvor mye vi har betalt i norske kroner så langt i kampflyprogrammet, og hvor mye Forsvarsdepartementet estimerer at de resterende betalingene vil komme på, i den valutaen de skal betales i, som i hovedsak vil være amerikanske dollar
 • Spørjetimespørsmål fra Audun Lysbakken (SV) til forsvarsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 09.05.2019

  Svart på: 15.05.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om hva slags metode Forsvarsdepartementet bruker for å sette valutakurs i kampflyprogrammet, og om det er gjort en vurdering av hvorvidt denne metoden er den som gir best prognose
 • Spørjetimespørsmål fra Freddy André Øvstegård (SV) til forsvarsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 09.05.2019

  Svart på: 15.05.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om hvilke investeringer i Forsvaret som vil måtte vike når en må begynne å bruke av usikkerhetsavsetningen for kampflykjøpet
 • Spørjetimespørsmål fra Katrine Boel Gregussen (SV) til forsvarsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 09.05.2019

  Sett fram av: Torgeir Knag Fylkesnes (SV)

  Svart på: 15.05.2019 av forsvarsminister Frank Bakke-Jensen

  Om hva den prisjusterte usikkerhetsavsetningen på kampflykjøpet er på i dag, og når det ligger an til at Forsvarsdepartementet må bruke denne
 • Spørjetimespørsmål fra Kjersti Toppe (Sp) til eldre- og folkehelseministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 09.05.2019

  Svart på: 15.05.2019 av eldre- og folkehelseministeren Sylvi Listhaug

  Om kva regjeringa gjer for å verne barn og unge under 18 år mot helseskadeleg bruk av energidrikk, og kva tiltak statsråden vil setje i verk
 • Spørjetimespørsmål fra Ruth Grung (A) til næringsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 09.05.2019

  Svart på på vegner av: Næringsministeren

  Svart på: 15.05.2019 av klima- og miljøminister Ola Elvestuen

  Om hvordan statsråden sikrer at bærekraftig bruk og verdiskaping blir vektet i verneprosessene, med bakgrunn i at lokalpolitikerne i Hordaland opplever at Fylkesmannen ikke veier ulike samfunnsinteresser opp mot verneinteresser
 • Spørjetimespørsmål fra Masud Gharahkhani (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 07.05.2019

  Svart på: 29.05.2019 av kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland

  Om regjeringen vil bidra aktivt til å beholde og etablere nye statlige arbeidsplasser i Hallingdalsregionen, som er Norges viktigste turistregion med enormt utviklingspotensial
 • Spørjetimespørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til justis- og innvandringsministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 02.05.2019

  Sett fram av: Geir Pollestad (Sp)

  Svart på: 15.05.2019 av justis- og innvandringsminister Jøran Kallmyr

  Om hvorfor statsråden trenerer arbeidet med å sikre kontantbrukernes interesser, med bakgrunn i at ingen juridiske grep fra regjeringen er varslet for å stramme inn regelverket og at Stortinget har gjort det klart at retten til å betale kontant må sikres
 • Munnleg spørsmål fra Sandra Borch (Sp) til olje- og energiministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 24.04.2019

  Svart på: 24.04.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Om hvorvidt statsråden ønsker at Statnett skal eie og drive alle framtidige utenlandskabler, og om dette vil få konsekvenser for konsesjonsbehandlingen av NorthConnect
 • Munnleg spørsmål fra Espen Barth Eide (A) til olje- og energiministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 24.04.2019

  Svart på: 24.04.2019 av olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg

  Om ikke statsråden ser det store potensialet som ligger i å satse på en utbygging av flytende havvind, og hvorvidt ikke dette kan være noe av svaret på hva Norge skal leve av i det lange løp
 • Munnleg spørsmål fra Cecilie Myrseth (A) til fiskeriministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 10.04.2019

  Svart på: 10.04.2019 av fiskeriminister Harald T. Nesvik

  Om hva som er statsråden og regjeringens plan for å løfte sjømatindustrien
 • Munnleg spørsmål fra Ole André Myhrvold (Sp) til næringsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 03.04.2019

  Svart på: 03.04.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om næringsministeren vil bidra til økt investeringstakt og ta initiativ til virkemidler, sånn at vi kommer opp på det investeringsnivået som våre naboland har, knyttet til bioøkonomi og teknologiskiftet, med henvisning til at regjeringen har mislyktes med å løfte trenæringen
 • Munnleg spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til næringsministeren

  Munnleg spørsmål

  Datert: 03.04.2019

  Svart på: 03.04.2019 av næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

  Om at vi treng ein offensiv næringsminsiter som tar alvoret med klimakrisa inn over seg, og om det er slik at statsråden sit på kontoret og ryddar i verkemiddel mens huset står i brann
 • Spørjetimespørsmål fra Tuva Moflag (A) til helseministeren

  Spørjetimespørsmål

  Datert: 21.03.2019

  Svart på: 27.03.2019 av helseministeren Bent Høie

  Om hva statsråden vil gjøre for å sikre at norske helseinnovatører blir brukt i vår felles helsetjeneste, med bakgrunn i at Mentis Cura har utviklet en ny metode for diagnostisering av demenssykdommer, men opplever at det er vanskelig å få innpass i det norske markedet