Skriftleg spørsmål fra Andreas Sjalg Unneland (SV) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:440 (2021-2022)
Innlevert: 22.11.2021
Sendt: 22.11.2021
Svart på: 01.12.2021 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Andreas Sjalg Unneland (SV)

Spørsmål

Andreas Sjalg Unneland (SV): Vil justis- og beredskapsministeren endre DSBs utkast til ny pyroforskrift slik at pyroteknikk på nytt kan brukes på en forsvarlig måte på fotballkamper i tråd med anbefalingene fra et samlet fotball-Norge?

Grunngiving

Høsten 2019 og nå igjen denne høsten har det vært mange aksjoner på norske fotballtribuner for fortsatt lovlig bruk av pyroteknikk i forbindelse med fotballarrangementer. Pyroteknikk er en etablert og sentral del av norsk og internasjonal supporterkultur. Supportergruppene har i tidligere år kunne planlegge trygge og gode pyroshow med hjelp og støtte fra de sikkerhetsansvarlige i klubbene. Norge har vært et foregangsland i Europa når det gjelder lovlig og forsvarlig bruk av pyroteknikk på fotballkamper, noe som har vært en stor suksess, ikke minst fordi dette har vært gjennomført på en sikker måte uten personskader eller andre uheldige hendelser.
I 2019 omdefinerte Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sine egne regler på en måte som gjør at bruk av pyrotekniske artikler per i dag i praksis ikke lar seg gjennomføre på en lovlig måte. Dette har ført til økt konfliktnivå på norske tribuner, og det er en frem risiko for er at situasjonen skal låses enda mer fast og lede til uregulert og utrygg bruk av pyroteknikk. I nytt forslag til forskrift om pyrotekniske artikler er det lagt opp til tydeligere begrensninger som i praksis vil gjøre pyro permanent ulovlig på norske fotballtribuner. Alt tyder på at et forbud vil virke mot sin hensikt. Erfaringene de siste par årene er at et forbud vil føre til mer uregulert bruk og flere potensielt farlige situasjoner.
Norges fotballforbund (NFF), Norsk Toppfotball (NTF) og Norsk Supporterallianse har i fellesskap advart mot konsekvensene av den nye forskriften om pyrotekniske artikler. Fotballens aktører står samlet om et ønske om bruk av forsvarlig pyro som stemningsskaper på norske fotballkamper og har også utformet et felles forslag til nytt pyroreglement. For at ønsket om forsvarlig pyrobruk skal kunne realiseres, kreves det endringer i den nye pyroforskriften som snart ligger på ministerens bord. Justis- og beredskapsministeren har derfor en viktig rolle i å dempe dagens konflikt og å finne frem til gode og trygge løsninger i tråd med det felles forslaget fra hele den norske fotball-familien.

Emilie Mehl (Sp)

Svar

Emilie Mehl: Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) oversendte 12. november 2021 forslag til ny forskrift om pyrotekniske artikler til Justis- og beredskapsdepartementet med anmodning om fastsettelse.

Jeg har registrert det brennende engasjementet fra fotballen i denne saken, og ser at utkastet til ny forskrift har satt fyr på debatten. Jeg ønsker ikke å slukke ethvert håp om forsvarlig bruk av pyroteknikk på fotballkamper, men vi må gå grundig inn i forslaget som vi akkurat har mottatt. Departementet vil vurdere hvordan vi kan ivareta sikkerheten rundt bruk av pyroteknikk, uten å tenne unødige gnister med Fotball-Norge.

DSB opplyser for øvrig at direktoratet har kommet med en presisering om regelverket for pyrotekniske artikler på sin hjemmeside (dsb.no), og jeg viser til denne når det gjelder direktoratets vurderinger.

Jeg er videre kjent med at DSB har invitert Norges Fotballforbund til et møte 30. november 2021, for å oppklare eventuelle misforståelser om regelverket og gi en status for arbeidet med ny forskrift.