Skriftleg spørsmål fra Guri Melby (V) til utenriksministeren

Dokument nr. 15:422 (2021-2022)
Innlevert: 19.11.2021
Sendt: 19.11.2021
Rette vedkommende: Justis- og beredskapsministeren
Svart på: 26.11.2021 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Guri Melby (V)

Spørsmål

Guri Melby (V): Vil statsråden ta initiativ ovenfor iranske myndigheter for å sikre deres samarbeid i å få oppklart attentatet på William Nygaard i 1993?

Grunngiving

Politiet har siktet en tidligere diplomat ved den iranske ambassaden i Oslo for medvirkning til drapsforsøket på William Nygaard. Den tidligere diplomaten oppholder seg nå i Iran og ifølge NRK kjenner vedkommende ikke til siktelsen.

Emilie Mehl (Sp)

Svar

Emilie Mehl: Spørsmålet gjelder en svært alvorlig straffesak som fremdeles er under etterforskning. Saken har betydelig allmenn og politisk interesse. Det er likevel påtalemyndigheten som har kompetanse til å treffe beslutninger om eventuelle videre tiltak i saken, herunder å fremme anmodninger om internasjonal rettslig bistand. I så fall vil Justis-og beredskapsdepartementet være beredt til å bistå i tråd med regelverk og praksis på feltet.