Skriftleg spørsmål fra Helge Orten (H) til finansministeren

Dokument nr. 15:417 (2021-2022)
Innlevert: 19.11.2021
Sendt: 19.11.2021
Svart på: 26.11.2021 av finansminister Trygve Slagsvold Vedum

Helge Orten (H)

Spørsmål

Helge Orten (H): Kan statsråden gi svar på Høyres budsjettspørsmål nummer 85, 126 og 134-143 til statsbudsjettet 2022, som ikke ble prioritert å besvare innenfor den normale tidsrammen?

Grunngiving

I lys av den relativt store mengden spørsmål til Prop. 1 LS Tillegg 1 (2021–2022) og den knappe tidsrammen for svar på spørsmålene, valgte Finansdepartementet å prioritere bort å svare på enkelte spørsmål. Det er forståelig. Jeg ber likevel om at departementet nå i ettertid svarer på følgende spørsmål som Høyre ikke fikk svar på: spørsmålsnummer 85, 126 og 134-143. Disse handler blant annet om virkninger av budsjettforslaget på ulike eksempelfamilier.

Trygve Slagsvold Vedum (Sp)

Svar

Trygve Slagsvold Vedum: Departementet mottok 143 spørsmål til Prop. 1 LS Tillegg 1 (2021–2022) fra finanskomiteen/Høyres fraksjon. Fristen for spørsmål var fredag 12. november 2021, med svarfrist påfølgende tirsdag 16. desember 2021.

Jeg viser til at de angitte spørsmålene er besvart i et annet spørreinstitutt. Ordningen med representantspørsmål skal ikke brukes til å besvare budsjettspørsmål.