Skriftleg spørsmål fra Frank Edvard Sve (FrP) til olje- og energiministeren

Dokument nr. 15:393 (2021-2022)
Innlevert: 17.11.2021
Sendt: 18.11.2021
Svart på: 01.12.2021 av olje- og energiminister Marte Mjøs Persen

Frank Edvard Sve (FrP)

Spørsmål

Frank Edvard Sve (FrP): Kan statsråden garantere at regjeringen ikke vil bruke offentlige midler på å kompensere bortfallet av EU-midler til Fortums CO2-fangstprosjekt på Klemetsrud?

Grunngiving

I Hurdalsplattformen skriver regjeringen at de ønsker å fortsette arbeidet med å få finansiert CO2-fangstprosjektet til Fortum på Klemetsrud i Oslo. I den offentlige debatten har regjeringspartiene kommunisert at offentlig støtte forutsetter delfinansiering fra EU. Denne uken ble det kjent at EU har så lite tro på prosjektet at de ikke vil gi det finansiell støtte.

Marte Mjøs Persen (A)

Svar

Marte Mjøs Persen: Fortums CO2-fangstprosjekt er et godt prosjekt i arbeidet med å redusere klimagassutslippene, og for å utvikle teknologien for fangst av CO2 fra avfallsforbrenning. Det er imidlertid for tidlig å ta stilling til finansieringen.

Regjeringspartiene og SV er for øvrig enige om at støtten til prosjektet i statsbudsjettet for neste år økes med 15 mill. kroner for å finansiere utarbeidelse av søknad til andre søknadsrunde i EUs innovasjonsfond.