Skriftleg spørsmål fra Silje Hjemdal (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:82 (2021-2022)
Innlevert: 20.10.2021
Sendt: 20.10.2021
Svart på: 26.10.2021 av justis- og beredskapsminister Emilie Mehl

Silje Hjemdal (FrP)

Spørsmål

Silje Hjemdal (FrP): Vil statsråden ta grep for å sikre fortsatt døgnbemanning hos politiet i Bjørnafjorden?

Grunngiving

Denne uken kunne vi lese at politiet i Bjørnafjorden ikke lengre får jobbe om natten. Nå er det flere som frykter for responstiden.
Det at døgnservicen nå skal legges ned vitner også om lite forutsigbarhet for kommunen selv. Mangelen på informasjon og forutsigbarhet oppleves som frustrerende for Bjørnafjorden, de tillitsvalgte i politiet, men er også krevende for nærliggende kommuner som nå får oppgaven med å dekke et ekstra distrikt.
Sist men ikke minst er man bekymret for innbyggernes trygghet i en stadig voksende kommune.
https://www.bt.no/nyheter/lokalt/i/7dqAm9/politiet-i-bjoernafjorden-faar-ikke-lenger-jobbe-om-natten-frykter-daar?referer=https%3A%2F%2Fwww.bt.no&utm_medium=Social&utm_source=Facebook&fbclid=IwAR1-N06_nqFkAvdfTW-S7IR-w1X6bRT_45cSj6qUYPTVIe2t_6YJ8TPRsVg#Echobox=1634469167

Emilie Mehl (Sp)

Svar

Emilie Mehl: Regjeringen vil styrke det lokale politiet i hele landet, både for å sikre bedre forebygging og for raskere respons ved alvorlige hendelser. I Hurdalplattformen fremkommer det blant annet at politiberedskapen skal styrkes. Dette skal skje både gjennom etablering av minimumsbemanning og nye polititjenestesteder. Regjeringen vil legge fram en konkret plan for å styrke politiets nærvær i hele landet.

Det er politimesteren i de respektive politidistriktene som har ansvaret for å fordele ressursene internt i politidistriktet. Regjeringen vil de kommende årene bidra til større økonomisk handlingsrom til politidistriktene, blant annet ved å redusere sentralt politibyråkrati og konsulentbruk som har vokst kraftig de siste åtte årene.