Skriftleg spørsmål fra Carl I. Hagen (FrP) til klima- og miljøministeren

Dokument nr. 15:12 (2021-2022)
Innlevert: 11.10.2021
Sendt: 11.10.2021
Rette vedkommende: Olje- og energiministeren
Svart på: 19.10.2021 av olje- og energiminister Tina Bru

Carl I. Hagen (FrP)

Spørsmål

Carl I. Hagen (FrP): Hvis alle fossilbiler i Norge ble erstattet av el-biler som skulle lades bare fra fornybar strøm fra de største og mest moderne vindturbiner, hvor mange slike turbiner måtte da bygges?

Grunngiving

Det å erstatte alle fossilbiler (både person og lastebiler) med elbiler er det mange som kjemper for. Samtidig kjemper de for langt mer fornybar kraft bl.a. fra vindturbiner. Det er imidlertid meget uklart hvor mange slike vindturbiner som må bygges og drives for å sikre tilgang til den tilstrekkelige strømmengde til en ren el-bilpark. Derfor bør dette beregnes, slik at befolkningen blir kjent med det.

Tina Bru (H)

Svar

Tina Bru: Olje- og energidepartementet har forelagt Norges vassdrags- og energidirektorat spørsmålet om hvor mange moderne vindturbiner som må til for å lade en bilpark med utelukkende elbiler.

Dersom alle personbiler i Norge per utgangen av 2020 var elektriske, beregner NVE at dette ville tilsvare et forbruk på 6 774 GWh strøm i året. Forutsatt at dette forbruket dekkes utelukkende av strøm fra de største og mest moderne vindturbiner viser NVE til følgende vurderinger for vindturbiner på land og til havs:

Vindturbiner på land – Dagens turbiner med størst kapasitet er på 6,6 MW. Dersom det legges til grunn 3400 brukstimer vil en turbin produsere 22,44 GWh per år. Totalt antall turbiner blir da 302 (6 744 GWh / 22,44 GWh).

Vindturbiner til havs — Til havs ligger turbinene med størst kapasitet på om lag 15 MW. Dersom det legges til grunn 4380 brukstimer vil en turbin produsere 65,7 GWh i året. Totalt antall turbiner blir da 104 (6 744 GWh / 65,7 GWh).