Skriftleg spørsmål fra Tellef Inge Mørland (A) til helse- og omsorgsministeren

Dokument nr. 15:2912 (2020-2021)
Innlevert: 30.08.2021
Sendt: 31.08.2021
Svart på: 14.09.2021 av helse- og omsorgsminister Bent Høie

Tellef Inge Mørland (A)

Spørsmål

Tellef Inge Mørland (A): Kan statsråden gi en oversikt over hvordan satsene for stønad til tannbehandling har blitt regulert år for år i perioden 2014-2021, hvor mye staten samlet har spart på denne underreguleringen, samt hvilke andre kutt i ulike stønadsordninger innen tannhelse som har bidratt til innsparinger på statsbudsjettet?

Grunngiving

Helseministeren gav i sitt svar på skriftlig spørsmål dokument nr. 15:2026 (2017-2018), en god oversikt over regjeringens innsparinger og kutt innen tannhelsebehandling i perioden 2014-2018. Med utgangspunkt i svaret på dette skriftlige spørsmål bes det om en oppdatert oversikt frem til og med 2021, der man legger til grunn reelle årlige besparelser og ikke bare budsjetterte beløp.

Bent Høie (H)

Svar

Bent Høie:

Svaret med tabell i pdf-format [Svaret finnes kun som pdf-fil]