Skriftleg spørsmål fra Gisle Meininger Saudland (FrP) til justis- og beredskapsministeren

Dokument nr. 15:2855 (2020-2021)
Innlevert: 22.08.2021
Sendt: 23.08.2021
Svart på: 30.08.2021 av justis- og beredskapsminister Monica Mæland

Gisle Meininger Saudland (FrP)

Spørsmål

Gisle Meininger Saudland (FrP): Hva vil statsråden gjøre for å korte ned behandlingstiden for våpensøknader generelt, og spesielt i Agder politidistrikt som har lengst behandlingstid i hele landet?

Grunngiving

Norge er et land med lange jakttradisjoner og over 500 000 nordmenn eier sitt eget våpen. Fra egen erfaring så vet jeg at jakt engasjerer. Det skaper samhold og gir gode naturopplevelser. Undertegnede har selv deltatt på både elg, hjort og rådyrjakt. Problemet for mange jegere er at det er lang behandlingstid for våpensøknader og mange kan gå glipp av sin første jaktsesong med nytt våpen grunnet lang behandlingstid. Det er også store geografiske forskjeller, og lengst behandlingstid er det i Agder politidistrikt som har svimlende 28-32 ukers behandlingstid i følge politiets egne hjemmesider. Sør-Vest politidistrikt har til gjengjeld 3-4 ukers behandlingstid. Jeg vet at justisdepartementet har gitt POD i oppdrag å igangsette et prosjekt for ny digital våpenforvaltning som på sikt vil kunne bedre situasjonen, men vil likevel oppfordre justisministeren til å være tydelig i sin dialog med politidistriktene og uttale en klar forventning om at politidistrikt med lang behandlingstid reduserer sin saksbehandlingstid.

Monica Mæland (H)

Svar

Monica Mæland: Politidirektoratet (POD) publiserer saksbehandlingstidene for våpensøknader til de ulike politidistriktene på internett. Saksbehandlingstider for våpensøknader har vært tema i styringsdialogen mellom departementet og direktoratet, og i møte 24. juni i år ble det informert om at saksbehandlingstiden varierer mellom distriktene. Agder har lengst saksbehandlingstid i landet. Jeg er gjort kjent med at distriktene med lengst saksbehandlingstid skal følges opp særskilt av POD.

For øvrig kan jeg informere om at departementet har gitt POD i oppdrag å igangsette et prosjekt for ny digital våpenforvaltning. Formålet er å etablere en bedre og mer effektiv våpenforvaltning i politiet som skal møte publikums behov. Et delmål i dette arbeidet er at våpensøknader til jaktvåpen skal kunne innleveres digitalt allerede 1. september i år.